ผู้บริหารสถาบันพลาสติก
นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก)
  • ผู้อำนวยการ, สถาบันพลาสติก, ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
  • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน), 2553-2559
  • กรรมการผู้จัดการ,บริษัท ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด 2549-2552
  • ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2544-2549
  • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอ็กซ์อะลอย เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, 2541-2544