ติดต่อสถาบันพลาสติก
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขที่ 86/6 ซ.ตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2391 5340-43
แฟกซ์ : 0 2712 3341
แบบฟอร์มติดต่อ
  • ติดต่อเกี่ยวกับ : *
  • ชื่อ : *
  • อีเมล์ : *
  • โทรศัพท์ :
  • หัวข้อ : *
  • ข้อความ : *
  • รหัสยืนยัน : *
ส่ง