วิธีการสมัครและชำระค่าอบรม
กรอกแบบฟอร์มสำรองที่นั่ง และโอนค่าธรรมเนียมก่อนวันอบรม ผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม ชื่อบัญชี "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพลาสติก" เลขบัญชี 980-5-04053-4 เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ มาที่ โทรสาร 02-712 3341 โดยสถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT7% และ ได้รับการยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4030005530
เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงินที่ "แจ้งชำระเงิน"