วิธีการสมัครสมาชิก
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก
กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสมาชิกได้ตามใบสมัครด้านล่าง

2. ส่งใบสมัคร มายัง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
ที่อยู่: อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขที่ 86/6 ซ.ตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข02 391 5340 - 43

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเปมิกา ธัมวรากร เจ้าหน้าที่การตลาด
โทรศัพท์ 02 391 5340-3
โทรสาร 02 712 3341 email: pemika.t@thaiplastics.org