การชำระเงิน
กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม (Cheque payable to)

“อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันพลาสติก”

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-5-04053-4

**เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาทางโทรสารหมายเลข 02 712 3341 **