ฉีดพลาสติก
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติก รุ่นที่ 10
วันที่ : 30 July 2019 - 30 July 2019
เวลา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 3,500.00 บาท

การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติก

Download
กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share