เป่าถุง เป่าฟิล์ม
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการเป่าถุงพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 4
วันที่ : 24 October 2019 - 25 October 2019
เวลา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 6,000.00 บาท

หลักสูตร เทคนิคการเป่าถุงพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 4

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share